Gå til
tilmelding

Om Horizon Europe

 

Horizon Europe er EU’s store rammeprogram for forskning og innovation, der er afløseren til Horizon 2020.

Horizon Europe begynder d. 1.januar 2021 og varer frem til 2027. Rammeprogrammet er struktureret i tre hovedsøjler, samt en række særlige delprogrammer uden for søjlestrukturen. Pt. ser det ud til, at Horizon Europe får et budget på ca. 80 mia. euro. Der forhandles stadig om det endelige budget.

Programmet understøtter forskere, industri og borgere i hele forsknings- og innovationscyklussen. Endvidere lægger EU med programmet op til en ny generation af ambitiøse europæiske partnerskaber, der skal støtte EU's politiske målsætninger, herunder den grønne omstilling.

 

 

Link til håndbog om Horizon Europe

Link til side om Horizon Europe

 

Støtte til videnskabelig topkvalitet og globale udfordringer

Programmets første søjle med navnet Videnskabelig topkvalitet støtter forskere, der udfører fri eller grundlæggende forskning. Det består af Det Europæiske Forskningsråd (ERC), Marie Skłodowska-Curie aktiviteter (MSCA) samt Forskningsinfrastrukturer.

Den anden søjle, Globale udfordringer og europæisk industriel konkurrenceevne, fokuserer på tværfagligt samarbejde inden for sundhed, tilgængelighed, digital og industriel konkurrenceevne, klima, energi, mobilitet, naturressourcer og fødevarer systemer. Søjlen består af seks klynger, der er baseret på førnævnte nøgleområder, samt Det Fælles Forskningscenter (JRC).

 

 

 

På konferencen kan du høre om følgende klynger og tværgående emner:

 

Missioner

Som noget nyt rummer Horizon Europe, på tværs af søjle 2, fem forsknings- og innovationsmissioner. Europa-Kommissionen har til det formål nedsat fem Mission Boards med eksperter fra hele Europa for at finde løsninger på nogle af de europæiske borgeres største udfordringer.

Missionerne vil involvere borgere i brede projekter, såsom plast i havene og bekæmpelse af kræft.

 

Støtte til innovation

Endelig fokuserer den tredje søjle, Innovativt Europa, på banebrydende og markedsskabende innovation. Det Europæiske Innovationsråd (EIC) og videns- og innovationsfællesskaberne (KICs), der drives af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT), vil støtte nyskabende innovationer fra EU-start-ups og SMV'er, bl.a. ved hjælp af de nye instrumenter "Pathfinder" og "Accelerator", samt de Europæiske innovationsøkosystemer (EIE).

 

Læs mere

Læs mere på Europa kommissionens hjemmeside HER

 

Du kan bl.a. høre oplæg fra

Ane Halsboe-Jørgensen

Uddannelses- og Forskningsminister                                                           

 
 
 
 
 
Ane Halsboe-Jørgensen har siden 2011 siddet i Folketinget for Socialdemokratiet. 27. juni 2019 blev hun udnævnt til Uddannelses- og Forskningsminister. Hun er uddannet Cand.scient.pol. på Københavns Universitet fra 2004 til 2009. Konsulent i Landsorganisationen i Danmark (LO) fra 2009 til 2011.

Mariya Gabriel

EU-Kommisær for innovation, forskning, kultur, uddannelse og ungdom                                           

 
 
 
 
 
I 2019 nomineret til EU-kommissær for innovation, forskning, kultur, uddannelse og ungdom. Før det EU- kommissær for digital økonomi og samfund fra 2017-2019. Fra 2009-2014 medlem af Europa-Parlamentet for EPP-gruppen (konservative). Næstformand for EPP-gruppen i Europa-Parlamentet 2014-2017. Næstformand for EPP Women fra 2012. Master i sammenlignende politik og internationale relationer, PhD Academy for Statskundskab, Bordeaux, Frankrig 2002-2003.

Lars Frølund

Forskningsleder på Massachusetts Institute of Technology (MIT) og formand for EIC Expert Group

 
 
 
 
Lars Frølund’s forskning fokuserer på succesfaktorer for partnerskaber mellem universiteter og erhvervslivet, innovationsøkosystemer og etableringen af missionsdrevne forsknings- og innovationsprogrammer. Han er formand for den internationale ekspertgruppe, der rådgiver Europa-Kommissionen om implementeringen af Det Europæiske Innovationsråd, er medlem af bestyrelsen af Danmarks Innovationsfond og var Fulbright Scholar ved MIT i 2016/17.

Connie Hedegaard

Bestyrelsesformand, CONCITO og formand for Horizon Europe-missionen ’Adaptation to Climate Change including Societal Transformation’   

     
         

 
Connie Hedegaard er formand for klimamissionen i Horizon Europe og var EU’s første klimakommissær i perioden 2010-2014. Derudover Hun har hun været dansk miljøminister, klima- og energiminister samt medlem af Folketinget. Udover en politisk karriere har Connie Hedegaard været en fremtrædende journalist.

Thomas Bjørnholm

Forskningsdirektør i Villum Fonden                            

 
 
 
Thomas Bjørnholm har en ph.d. i materialekemi fra Københavns Universitet og har siden 2018 været forskningsdirektør i Villum Fonden. Han har tidligere været tilknyttet Københavns Universitet som prorektor for forskning og innovation på tværs af discipliner.

Per Michael Johansen

Rektor for Aalborg Universitet                                     

 
 
 
Per Michael Johansen har været rektor på Aalborg Universitet siden 2014. Han har en doktorgrad i fysik fra Københavns Universitet og er tidligere dekan på Syddansk Universitet. Per er derudover medlem af en række bestyrelser i organisationer som arbejder med forskning og innovation.

David Dreyer Lassen

Bestyrelsesformand for Danmarks Frie Forskningsfond               

 
 
David Dreyer Lassen er bestyrelsesformand i Den Frie Forskningsfond. Han har en ph.d. i økonomi fra Københavns Universitet og arbejder nu som professor i økonomi på universitet. I 2016 modtog han EliteForsk-prisen, som uddeles af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Anders Overgaard Bjarklev

Rektor for Danmarks Tekniske Universitet                       

 
 
 
Anders Overgaard Bjarklev er uddannet elektronikingeniør og Dr.techn. fra Danmarks Tekniske Universitet. Anders har mere end 25 års erfaring med forskning og har siden 2011 været rektor på Danmarks Tekniske Universitet.

Annemarie Munk Riis

Vicedirektør i Innovationsfonden                               

 
 
Annemarie Munk Riis har siden maj måned i år været vicedirektør i Innovationsfonden. Hun er uddannet økonom fra Københavns Universitet. Annemarie er derudover medstifter i IRIS Group Aps og tidligere erhvervspolitisk og international chef i Københavns Kommune.